R 1250

6.7. Když jsem se celý den pohyboval v editoru, vytvořil jsem jednoduchou úlohu pro trať Bratislava - Praha, respektive její nový úsek trati 170 směrem Beroun. K této aktivitě mě přiměla událost ze 30.června letošního roku, kdy byl vlak R 1250 a jeho obrat R 1255 veden mimořádně lokomotivou T 678.0012. V aktivitě projedete nový úsek trati mezi hlavním nádražím a Řevnicemi, kde koleje prozatím končí.

DOWNLOAD

Fotogalerie R 1250